Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen til vores adresse i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Weboil forbeholder sig retten til ikke at tilbagebetale omkostninger for fragt ved ikke afhentede pakker, hvor vi ikke er informeret omkring fortrydelse af købet forinden. For praktiske detaljer - se punktet ''Reklamationsret''.